Đầu karaoke ổ cứng, CD, DVD… Đầu hát karaoke chuyên nghiệp các dòng thịnh hành hiện nay: Việt KTV, BTE, KARA, VINA hàng chính hãng bảo hành dài hạn…